Lidé se stěhují natrvalo do chat

V posledních letech přibývá stěhování do chatových oblastí. Týká se to hlavně starších ročníků. Mladší generace se naopak více stěhuje do větších měst.

fish-farm-4979509_640

Trend využívání chat a chalup k trvalému bydlení je stále výraznější. Více však zaznamenáváme stěhování osob v důchodovém věku než u mladší generace. Je to převážně tím, že odlehlé části chatových osad jsou pro mnohé komplikací. Většinou se jedná o daleké dojíždění za prací, omezené nebo neexistující občanská vybavenost, či horší inženýrské sítě.

Dalším důvodem stěhování převážně starší generace je přenechání bydlení ve městě svým potomkům a zbavení se břímě placení nájmu.

Menší důvodem je pak nižší cena provozu. Celoročně obyvatelná chata je alternativou k rodinnému domu za sice nižší uživatelský standart, ale také výrazně nižší pořizovací a udržovací náklady.

Největší zájem je pak o nemovitosti v okolí větších měst. Zájem je o chaty s menší zahradou ve stavu ihned obyvatelném. Kupující už kolikrát počítají s menší renovací jako je zateplení, či nějaká dostavba. Tomu jim častěji jdou vstříc i samotné obce, které organizují svoz komunálního odpadu či údržbu cest. takovéto chatky vyhledávají spíše mladší generace, převážně v okolí Prahy. Starší generace spíše vyhledává klidné rekreační oblasti.

Některé obce dokonce ve svých územních plánech změnily chatové oblasti na obytná území, čímž vytvořily podmínky pro jejich postupnou regeneraci. Rekonstrukce nekvalitních, mnohdy svépomocí budovaných objektů, jsou ekonomicky nevýhodné a řešením je jedině demolice a stavba nového rodinného domu, byť třeba opět jen na víkendovou rekreaci. Chaty totiž nespadají do snížené sazby DPH a nelze na ně tak čerpat nejrůznější výhody a dotace určené pro bydlení