Změna trvalého bydliště

Změnu trvalého bydliště zažijeme skoro všichni alespoň jednou za život. A to v momentu, kdy se odstěhujeme od rodičů, postavíme si vlastní dům nebo koupíme svou nemovitost k bydlení. Změna trvalého bydliště s sebou přináší nutnost vyřídit spoustu formalit. Budete muset osobně navštívit minimálně 2 úřady a zavolat na některé další instituce. Navíc vám od návštěvy prvního úřadu běží čas, kdy musíte vše vyřídit. Tento článek vám stručně a přehledně popíše, co musíte udělat, když měníte trvalé bydliště.

 

Co je potřeba zařídit

Musíte obejít několik úřadů. Existuje však řada mýtů, takže není třeba chodit všude. Například úplně na začátku se nejde na obecní úřad starého trvalého bydliště, ale na magistrát nového trvalého bydliště. Podívejte se kam zajít a co tam budete potřebovat:

 

  • Magistrát nového trvalého bydliště. Přijdete na magistrát, vyplníte formulář o změně trvalého bydliště a zaplatíte 50 Kč. Zároveň zažádáte o nový občanský průkaz. Ustřihnou vám růžek OP a dají prozatímní doklad „Potvrzení o změně trvalého pobytu“ (žlutá kartička). Novou adresu musíte doložit kupní smlouvou, nájemní smlouvou či výpisem z katastru. Vezměte s sebou i pasovou fotku.
  • Živnostenský úřad. Jestliže podnikáte, zajděte na živnostenský úřad. Máte povinnost vše oznámit na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení, pokud však jdete první na živnostenský úřad, na další 3 úřady už nemusíte. Živnostenský úřad bude zbylé 3 instituce sám informovat. S sebou si vezměte starý OP a Potvrzení o změně trvalého pobytu. Budete platit poplatek 100 Kč.
  • Odbor dopravy. Pokud se stěhujete v rámci města, nemusíte brát s sebou ani řidičský průkaz, ale pouze malý a velký technický průkaz. V opačném případě je nutné zažádat i o nový řidičák. Správní poplatek je 50 Kč.
  • Zdravotní pojišťovna. Tam musíte zajít pouze pokud nepodnikáte. Když podnikáte, zajděte první na živnostenský úřad, který pak vaši pojišťovnu informuje sám.
  • Odbor životního prostředí. Ten navštivte kvůli poplatku za komunální odpad.
  • Další úřady. Je potřeba alespoň informovat (telefonicky, mailem) i další úřady a instituce – banky, zaměstnavatele, dodavatele plynu, elektřiny, vody, poštu, katastrální úřad, úřad práce (jestli jste nezaměstnaní) či svého lékaře.

 

Všechny změny je potřeba nahlásit co nejrychleji. Vyhnete se tak zbytečným pokutám i tomu, aby vám pošta chodila ještě na starou adresu.

 

Hodně štěstí a trpělivosti při celém vyřizování!