Češi se nechtějí stěhovat za prací

  • Nový průzkum potvrdil, že většina obyvatel Česka se nechce stěhovat za prací, a to dokonce ani v těch regionech, kde není dost pracovních příležitostí.
  • Více než třem čtvrtinám zaměstnanců nyní zabere cesta do práce a z práce nejvýše hodinu denně.
  • Se svou prací jsou nyní jednoznačně spokojeny více než dvě pětiny účastníků průzkumu, zejména mladší lidé.

highway-1277246_640

Více než polovina obyvatel se nechce stěhovat za prací. Zhruba šestina lidí by se za prací přestěhovala, pokud by jim zaměstnavatel zajistil a zaplatil přechodné bydlení. Dalších cca 12% by souhlasilo, jestliže by se po odečtení nákladů polepšili o 5000,-Kč měsíčně. 9% lidí by souhlasilo, pokud by jim zaměstnavatel pomohl zajistit dlouhodobou práci.

Výrazněji proti stěhování jsou ženy než muži. Každý pátý muž je ochotný trávit pracovní týden mimo domov, jestliže mu firma zajistí a zaplatí ubytování.

Stále však přetrvává odpor ke stěhování se za prací, a to dokonce i v těch regionech, kde není dost pracovních míst.

Více než třem čtvrtinám zaměstnanců nyní zabere cesta do práce a z práce nejvýše hodinu denně, další pětina mezi jednou a dvěma hodinami.

Se svou prací jsou nyní jednoznačně spokojeny více než pětina lidí. Spokojenější jsou převážně mladí lidé do 26 let. Se zvyšujícím se věkem spokojenost výrazně klesá. Zajímavé je, že přestože se dvěma pětinám lidí v jejich zaměstnání nelíbí, v dohledné době o změně neuvažují. Změnit práci kvůli rodině odmítá především generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků.