Co vše odhlásit nebo přihlásit když se stěhujete

Pokud jste se úspěšně přestěhovali do nového vysněného bydlení máte za sebou jen jednu část. Kromě vybalování Vás čekají ještě procházky po úřadech a různé odhlašování či přihlašování. Pojďme si společně projít co a jak tedy udělat.

Balení nábytku kvůli stěhování

ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU

V ČR platí od roku 2012 tzv. základní registry, což je služba, díky které již nemusíte chodit na každý úřad zvlášť.

Změnu trvalého bydliště provedete snadno v místě nového bydliště. Nemusíte tedy chodit na Váš dosavadní úřad v bývalém bydlišti.

Podle právního řádu smí změnu trvalého bydliště provést občan ČR starší 15ti let (případně zákonný zástupce).

Při návštěvě úřadu pro nahlášení změny trvalého pobytu je třeba vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Dále je třeba předložit aktuální občanský průkaz + doklad prokazující vlastnictví nebo užívání domu či bytu. Za takový doklad považujte list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí), kupní smlouva nebo nájemní smlouva.

DODAVATEL ENERGIÍ

Je třeba hlásit změnu trvalého pobytu na příslušné dodavatele elektřiny, plynu či vody. Nezapomeňte také na případnou pevnou linku či internet.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Zde stačí pouze oznámit do 30 dnů od přestěhování své pojišťovně změnu trvalého pobytu.

REGISTR VOZIDEL A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

U registru vozidel platí stejná povinnost, pouze je změnu nutné nahlásit do 10 pracovních dnů. Správní poplatek v případě nahlášení změny trvalého bydliště do velkého i malého technického průkazu činí 50 Kč.

FINANČNÍ ÚŘAD

Úřady jsou napojeny na základní registr, takže změnu nemusíte ohlašovat. Pokud se stěhujete mimo územní působnost finančního úřadu, finanční úřad Vám zašle oznámení o změně místní příslušnosti.

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Změnu trvalého bydliště hlásí pouze podnikatelé, ostatní změnu pobytu nahlašovat nemusí.

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Změnu hlásit nemusíte, úřad si sám data upgraduje.