Stěhování a změna trvalého bydliště

Co má člověk dělat, když si mění adresu trvalého pobytu?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na „základní registry“, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady.

city-hall-719963_640

Když se přestěhujete bude Vaší první zastávkou obecní úřad v místě nového trvalého bydliště. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (například kupní smlouvu, nebo nájemní smlouvu). Například pokud budete chtít zapsat pozemek na katastrální úřad, už nemusíte po návštěvě obecního úřadu další úřad navštěvovat.

I když jsou registry propojené například u zdravotní pojišťovny stále platí oznamovací povinnost. Musíte tedy do 30ti dnů tuto změnu své pojišťovně oznámit.

Pozor však dejte na finanční úřady. ty sice jsou napojené na základní registry, avšak rozlišují zda v daňovém řízení je daňový subjekt registrován či nikoliv. Pokud registrovaný nejste postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původní finanční úřad zašle dopis kde Vám oznámí u kterého územního pracoviště bude daňový spis uložen.

Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Když měníte adresu trvalého bydliště v rámci jedné obce, nemáte povinnost tuto změnu oznamovat. Pokud se stěhujete do jiné obce, musíte tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů.