Místo ložnice těžební stroje

Kromě toho, že leží Kiruna za polárním kruhem, je toto nejsevernější švédské město proslulé i svým, do nedaleké vesničky situovaným, ledovým hotelem. A přesto, že se na první pohled jedná pouze o menší severně položené město, výčet jeho zajímavostí hotelem ze zmrzlé vody rozhodně nekončí. Okolí Kiruny je známou oblastí těžby železné rudy. Tato do značné míry formuje tamní život a jeho ráz. A je to opět právě těžba tohoto nerostu, která město, jehož počátky se oficiálně datují do roku 1900 (neoficiálně až 4000 let před n.l.), takříkajíc vymaže z mapy a nechá znovu vzniknout jinde.

 

Kiruna je na těžbě železné rudy fakticky závislá. Když tedy došlo na „lámání chleba“ a tamní úřady stály před rozhodnutím, zda-li rozšířit těžbu i za cenu stěhování celého města (resp. toho, co z něj po demolicích zbude), byť to pravděpodobně bylo rozhodnutí značně bolestné, jevilo se jako jednoznačné. A tak se devatenáctitisícové městečko v dubnu 2015 začalo oficiálně stěhovat.

 

Celou, asi dvě desetiletí trvající akci odstartovaly masivní demolice bytových domů, přičemž se začíná od těch nejnovějších a z kulturně-památkového hlediska tedy nejméně zajímavých a cenných. Postupně se však demoliční čety propracují i k domům, které byly rodinami obývány více jak století. Naštěstí se demolice netýká všech staveb. Do nové Kiruny, která bude ležet cca tři kilometry východně od té dnešní, se v původní podobě po pečlivém rozebrání přestěhuje muzeum a také kostel, který byl m.j. v roce 2001 vyhlášen nejkrásnější stavbou Švédska.

 

Ač jsem Kirunu osobně nenavštívil, je mi navýsost jasné, že toto obří stěhování má jeden podstatný aspekt, který v článcích či rešerších není a nemůže být patrný. Tím je osobní vztah starousedlíků a obyvatel, kteří jsou s městem spjatí ať už pár (desítek) let, celý život či po několik generací. A i když toto přísně racionálně uvažující jedinci mohou považovat za zbytečný sentiment, osobně bych vztah ke „svému místu“ nikdy nekladl na roveň ekonomickému prospěchu, který je podle mě většinou neoprávněně upřednostňován. A ač je Kiruna v tomto ohledu značně specifická, jelikož nebýt těžby, není ani Kiruny, obdobné případy ústupků těžebním společnostem nesmíme rozhodně brát na lehkou váhu – pro příklady nemusíme chodit daleko…